Samoobrona

Uczestnicy Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Niwiskich oraz uczestnicy Dziennego Domu „ Senior – WIGOR” w Budach Głogowskich wzięli udział w szkoleniu z zakresu samoobrony. W ramach realizacji zadania publicznego pt. „STOP przemocy wobec osób starszych” Cykl warsztatów profilaktycznych dla seniorów – realizowanego w ramach programu: Zadanie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikającej […]

Terapia śmiechem

W miesiącu październik zakończyły się zajęcia z terapii śmiechem dla uczestników Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Budach Głogowskich w ramach projektu „Senior z WIGOREM”, realizowanego w ramach programu: Zadanie z zakresu pomocy społecznej wynikającej z „WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU POMOCY SPOŁECZNEJ NA LATA 2016-2023. Seniorzy z wielkim poczuciem humory brali udział w zajęciach.