Pierwsza pomoc

W ramach opieki pielęgniarskiej zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu udzielenia pierwszej pomocy prowadzonej przez mgr pielęgniarstwa Magdalenę Penar. Uczestnicy Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Budach Głogowskich mieli okazję zapoznania się z fantomem „Stefanem”. Chętnie podejmowali się czynności zalecanych do wykonania w sytuacjach zagrożenia życia, podejmowanych by ratować osobę lub zmniejszyć niekorzystne skutki wypadku przed […]