Mikołajki

W dniu 6 grudnia 2017 roku w ramach projektu „Senior z WIGOREM” realizowanego w ramach programu: Zadania z zakresu pomocy społecznej wynikającej z „WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU POMOCY SPOŁECZNEJ NA LATA 2016-2023” zostały zorganizowane „Mikołajki”. Uczestników Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Budach Głogowskich odwiedził Święty Mikołaj. Seniorzy przyjęli go z wielką radością i uśmiechem na ustach. […]

Mikołajem być !!!

W dniu 5 grudnia 2017 roku Pani Kierownik Dziennego Domu „ Senior – WIGOR” w Budach Głogowskich wybrała się do dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej w Budach Głogowskich prowadzonej przez MGOPS w Głogowie Małopolskim z „Mikołajkowym upominkiem”.             Dzieci z radością i uśmiechem przyjęli prezenty Mikołajkowe. Nic nie daje tyle radości jak uśmiech dziecka…