Przezorny senior nie da się oszukać

Straż Miejska przy współpracy z Komisariatem Policji w Głogowie Małopolskim w ramach wspólnych działań mających na celu uświadomienia osób starszych, przeprowadzili w zeszły poniedziałek prelekcje na temat wyłudzeń na wnuczka oraz na policjanta. Seniorzy z dużym zaangażowaniem przysłuchiwali się prowadzącym oraz brali czynny udział włączając się do rozmowy i zadając pytania.