Usługi fryzjerskie

W ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata  2015- 2020 Edycja 2018 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior +” uczestnicy Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Budach Głogowskich mają możliwość skorzystania z usług fryzjerskich.