Pielęgniarka

W ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 – edycja 2018 uczestnicy Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Budach Głogowskich mają możliwość wzięcia udziału w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez dyplomowaną pielęgniarkę. …Moją misją jest edukacja prozdrowotna uczestników, pomiar podstawowych parametrów życiowych, reagowanie na problemy zdrowotne oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Ponadto jako specjalista podolog przybliżam […]