PIŁSUDSKI

Uczestnicy Dziennego Domu „Senior – WIGOR” uczestniczyli w wyjeździe do kina Helios na film pt. „Piłsudski”  w ramach projektu „Z wigorem przez życie”, realizowanego w ramach programu: Zadanie z zakresu pomocy społecznej wynikającej z „WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU POMOCY SPOŁECZNEJ NA LATA 2016-2023”.