PIELĘGNIARKA

W ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 – edycja 2019 nad zdrowiem uczestników Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Budach Głogowskich czuwa pielęgniarka. Prowadzi ona pogadanki związane z edukacją prozdrowotną i pierwszą pomocą przedmedyczną. Wykonuje m.in. pomiary ciśnienia oraz cukru seniorów.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Seniorzy z Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Budach Głogowskich uczestniczą w projekcie „Podkarpacki E-Senior”. Projekt realizowany jest przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Fundacją na rzecz Rozwiązywania Problemów Społecznych Societatis w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem projektu jest nabycie i […]