Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek uczestnicy Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Budach Głogowskich spotkali się z dyrektorem Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Głogowie Małopolskim dr Robertem Borkowskim. Podczas wspólnych rozmów głównym tematem była historia zawarta w książkach napisanych przez dr Roberta Borkowskiego o naszej gminie, różnych ciekawych miejscach oraz nieznanych dla niektórych uczestników […]