Smartfony

Uczestnicy Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Budach Głogowskich w minionych miesiącach mieli okazję skorzystać z bezpłatnych zajęć w ramach projektu „ja SENIOR.pl Podniesienie kompetencji cyfrowych seniorów 60+ z powiatu rzeszowskiego”  realizowanego na podstawie Programu Wieloletniego na rzecz osób starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025. Głównym celem projektu było zwiększenie umiejętności posługiwania się technologiami cyfrowymi i […]