Nording walking

W ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021 -2025 edycja 2023 Moduł „II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego „Domu Senior +”/Klubu „Senior +”  uczestnicy Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Budach Głogowskich korzystają  z zajęć z fizjoterapeutką, które pobudzają uczestników do nowych aktywności ruchowych. Jedną z wielu jest  Nordic Walking. To doskonały sposób aktywnego spędzania czasu […]