Spotkanie międzypokoleniowe

W dniu 25 września 2018 roku na zaproszenie ks. Piotra Potyrały seniorzy z Dziennego Domu „Senior –WIGOR” w Budach Głogowskich wybrali się do „Centrum Promocji Obszarów Natura 2000” w Budach Głogowskich. W ramach integracji międzypokoleniowej wspólnie spędzili czas z dziećmi z świetlic socjoterapeutycznych  z terenu gminy Głogów Małopolski. Przy okazji skorzystaliśmy z zajęć prowadzonych przez […]

Wycieczka turystyczno – krajoznawcza

Uczestnicy Dziennego Domu „Senior – WIGOR” wybrali się na wycieczkę turystyczno – krajoznawczą na Lipie w ramach projektu „Senior z WIGOREM”, realizowanego w ramach programu: Zadanie z zakresu pomocy społecznej wynikającej z „WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU POMOCY SPOŁECZNEJ NA LATA 2016-2023”. Uczestnikom towarzyszyła wspaniała zabawa.