O zajęciach

Gimnastyka

Zadaniem gimnastyki w wieku starszym jest podnoszenie stanu zdrowia, zachowanie sprawności fizycznej i ogólnej aktywności życiowej oraz wyhamowywanie procesów powodujących zanik sprawności fizycznej. Racjonalne stosowanie ćwiczeń fizycznych w podeszłym wieku skutecznie przeciwdziała procesom starzenia się oraz umożliwia podtrzymywanie sprawności ruchowej.
W ramach tych zajęć wykonywane są podstawowe ćwiczenia usprawniające naszych podopiecznych takie jak ćwiczenia z kijkami i krążkami wzmacniające górne części ciała, ćwiczenia wytrzymałościowe, dłoni, mięśni brzucha, a także wzmacniające kręgosłup i poprawiające równowagę i stabilizację. Seniorzy korzystają również z dostępnych na mini siłowni sprzętów i chętnie podnoszą swoją sprawność fizyczną na bieżni, rowerku czy też stepach.

Trening pamięci

Wraz z przybywaniem lat oraz naturalnym procesem starzenia się, obserwujemy różnego rodzaju zmiany, zachodzące w organizmie. Sprawność fizyczna zaczyna zawodzić, pojawiają się ograniczenia i trudności. Obok tych zjawisk następuje także pogorszenie sprawności intelektualnej, czego dokuczliwym elementem jest coraz mocniej zawodząca pamięć i koncentracja. Podobnie jak sprawność fizyczną, którą możemy utrzymać i wzmacniać poprzez regularne ćwiczenia i stosowny tryb życia, jesteśmy również w stanie wzmocnić naszą pamięć i wydolność intelektualną. Jeśli zadbamy o to, aby jakość naszej pamięci nie pogarszała się i zapewnimy naszemu mózgowi odpowiednią dawkę ćwiczeń i wysiłku usprawniającego utrzymamy w ten sposób nasz organizm w dobrej kondycji. W naszej placówce pamięć ćwiczona jest poprzez m.in. różne quizy, krzyżówki, łamigłówki, zagadki, wykreślanki czy anagramy oraz odpowiednio przygotowane specjalistyczne ćwiczenia.

Gry i zabawy

Prowadzone są w oparciu o pedagogikę zabawy oraz ludoterapię. Taka forma terapii powoduje, że poprzez zabawę pozytywnie wpływa się na rozwój psychofizyczny, kompetencje społeczne, pozwala to na lepszą integracje uczestników. Przygotowane specjalnie dla seniorów zajęcia pozwalają im oderwać się od monotonii i rutyny dnia codziennego, a przy tym dostarczają przyjemności i przynoszą radość, wspólną rozrywkę i dobrą zabawę.

Zajęcia taneczne

Są to zajęcia z choreoterapii, które obejmują taniec, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, improwizacje ruchowe do wybranej muzyki. W ramach tych zajęć prowadzony jest fitness, aerobik i zumba dla seniorów, a także tańce integracyjne, ludowe, towarzyskie, nowoczesne oraz zabawy z chustą. Podczas, tych zajęć seniorzy w rytm muzyki poruszają swoje ciało, dobrze się przy tym bawiąc i podnosząc swoją sprawność ruchową.

Zajęcia plastyczne

Dają możliwość pozawerbalnego wyrażania własnych emocji barwą, formą lub kształtem. Plastykoterapia sprawia, że można poczuć się niezależnym (samodzielnie decydować o wyborze materiału z którego powstanie praca, czy też jego koloru), podnosi samoocenę, ulepsza motorykę małą, koordynację wzrokowo-ruchową, kreatywne myślenie. Stwarza również okazję do odprężenia i relaksu. Zajęcia opierają się na rysowaniu, malowaniu obrazów na papierze, płótnie, malowaniu witraży, malowaniu metodą collage’u, wyklejankach z włóczki, malowaniu na podkładzie z kaszy, papieroplastyce, lepieniu z gliny, gipsu, masy solnej, masy papierowej, filcowaniu itp. Podczas tych zajęć usprawniane są ręce i powstają piękne prace oraz ozdoby, które zostają również wykorzystane do upiększania wnętrz Dziennego Domu „Senior – WIGOR”. Jest to również okazja do wykonania upominków dla najbliższych osób, a także okolicznościowych dział jak np. palmy czy wianki z racji uroczystości kościelnych.

Zajęcia filmowo-teatralne

Są połączeniem teatroterapii i filmoterapii. Teatroterapia wykorzystuje elementy teatru i dramy. W jej ramach przygotowuje się i wykonuje przedstawienia teatralne. Ważna jest także dyskusja na temat tego, co się wydarzyło na scenie oraz jakie uczucia towarzyszyły temu wydarzeniu. Z kolei filmoterapia pozwala na przeniesienie się w inny świat na czas trwania seansu, nie usuwa problemów i dolegliwości, ale dostarcza wsparcia psychicznego. Zakłada się, że poprzez film można wpłynąć na sferę emocjonalno-wolicjonalną. W trakcie tych zajęć seniorzy mają okazję oglądnąć „mądre” filmy niosące z sobą pewien przekaz. Ćwiczone są podczas nich również różne skecze i przedstawienia. Udało się podopiecznym stworzyć także piosenkę o dziennym domu, oraz przedstawienie pokazujące codzienność w „Seniorze – WIGORZE”.

Zajęcia muzyczne

Muzykoterapia jest to terapia poprzez muzykę. Pozwala uczestnikom zaspokoić potrzeby psychiczne. Stwarza także możliwość do wyrażania swoich uczuć. Wyróżnia się muzykoterapię: receptywną (np. słuchanie muzyki), aktywną (np., śpiewanie, granie na instrumentach). Zajęcia te są okazją do wspólnych śpiewów, gry na instrumentach, a także zabawie przy dźwiękach muzyki, jak również czasem odpoczynku przy nagraniach relaksacyjnych. Wykorzystywane są podczas nich takie instrumenty jak: bębny, grzechotki, tamburyny, talerze oraz wykonane przez podopiecznych instrumentach (puszki, pudełka wypełnione kaszą, piaskiem lub ryżem). Seniorzy chętnie wracają do starych piosenek i przyśpiewek, których wspólne wykonanie sprawia im wiele radości.

Terapia kulinarna

W ramach zajęć kulinarnych uczestnicy biorą udział w przygotowywaniu posiłków, usprawniają przy tym motorykę małą oraz mogą realizować swoje zamiłowania kulinarne.

Masaż rehabilitacyjny

Poza zajęciami terapeutycznymi seniorzy korzystają z masaży rehabilitacyjnych, które powodują rozluźnienie mięśni i złagodzenie bólu oraz ogólne odprężenie i przezwyciężenia stresu.