Oferta

Nasza oferta

Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Budach Głogowskich jest placówką dla osób, które ukończyły 60 rok życia. W swojej ofercie stara się wypełnić aktywnie czas seniorów uczęszczających do ośrodka
i oferuje szeroki wachlarz usług:

 • pobytowych – organizowanie czasu wolnego w bezpieczny i godny sposób,
 • socjalnych – gorący posiłek oraz posiłki sporządzane w ramach zajęć kulinarnych,
 • aktywność ruchową – zajęcia ruchowe, taneczne, sportowo – rekreacyjne,
 • terapie zajęciową – kulinarną, plastykoterapię, muzykoterapię, choreoterapię, filmoterapię, teatroterapię, terapię pamięci,
 • zajęcia klubowe – biblioterapię i czytanie prasy, korzystanie z komputera i zasobów internetowych, oglądanie filmów i programów telewizyjnych, gry towarzyskie, spotkania integracyjne organizowane m. in. z okazji świąt, imienin itp.,
 • pomoc psychologiczną – kontakt z psychologiem,
 • działania prozdrowotne – masaże, kontakt z pielęgniarką, wykłady i pogadanki, informacja o dostępnych usługach medycznych i rehabilitacyjnych w gminie, spotkania z dietetykiem, dyżur lekarza,
 • trening dnia codziennego – pranie, prasowanie, sprzątanie, przygotowywanie posiłków, zmywanie,
 • działalność kulturalno – edukacyjną – spotkania z ciekawymi ludźmi, uczestnictwo w imprezach organizowanych przez instytucje kulturalne gminy, wykłady i pogadanki  na tematy historyczne, artystyczne i z zakresu kultury,
 • wyjazdy turystyczno – rekreacyjne
 • aktywizację społeczną – międzypokoleniową – wizyty seniorów w szkołach, przedszkolach na terenie gminy, wizyty oraz występy dzieci i młodzieży dla seniorów, gry i zabawy integracyjne, opowieści seniorów, spotkania okolicznościowe i imprezy integracyjne.

Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Budach Głogowskich dysponuje następującymi pomieszczeniami ogólnodostępnymi dla seniorów:

 • 1 pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła pełniące funkcję sali spotkań, jadalni.
 • Pomieszczenie kuchenne wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania
  i spożycia posiłku przygotowanego przez seniorów,
 • Pomieszczenie klubowe z biblioteczką i prasą, wyposażone w sprzęt RTV, komputer
  z dostępem do Internetu, kanapy i fotele.
 • Pomieszczenie do utrzymania i zwiększenia aktywności ruchowej wyposażone w podstawowy sprzęt, odpowiedni do potrzeb i sprawności seniorów.
 • Pomieszczenie do odpoczynku z pięcioma miejscami do leżenia.
 • Pomieszczenie do terapii indywidualnej i poradnictwa.
 • Pomieszczenie pełniące funkcję szatni dla seniorów i personelu z indywidualnymi szafkami.
 • 2 łazienki z prysznicem
 • Wydzielone miejsce na pralkę i miejsce do prasowania.
 • Pokój pielęgniarski.
 • Plac z ogrodem.