Współpraca

Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Budach Głogowskich współpracuje z:

Urzędem Miejskim w Głogowie Małopolskim

Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim

Miejsko Gminnym Domem Kultury w Głogowie Małopolskim

Gminną Ochotniczą Strażą Pożarną

Policją w Głogowie Małopolskim

Strażą Miejską w Głogowie Małopolskim

Podkarpackim Klubem Samorządności

Stowarzyszeniem „Na plus”

Stowarzyszeniem „Razem”

Kołami Gospodyń Wiejskich

Kołem Emerytów i Rencistów

Caritas