Wiceminister odwiedziła seniorów

W poniedziałek, 25 września gminę Głogów Małopolski- Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Budach Głogowskich, odwiedziła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbieta Bojanowska. Podczas wizyty towarzyszyły jej Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki, Józefa Hrynkiewicz Poseł na Sejm RP oraz Paweł Baj burmistrz Głogowa Młp. Swoją obecnością w tym dniu zaszczycili nas również Pani Monika Bernat zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Mariola Kot Dyrektor MGOPS w Głogowie Młp., Barbara Madej radna – sołtys Bud Głogowskich.

Wizyta poprzedzona była Międzynarodową konferencją pt. „Aktualne wyzwana polityki senioralnej- Problemy społeczne w kontekście starzejącego się społeczeństwa” organizowaną w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

Oficjalne wystąpienia były krótkie i dotyczyły prowadzonej przez rządz polityki senioralnej, która przewiduje dalsze wsparcie potrzeb najstarszych członków społeczności. Wiceminister wspomniała o kolejnych programach i zachęcała władze do aplikowania w nich o środki finansowe.

Elżbieta Bojanowska przywiozła ze sobą drobne upominki dla seniorów. Chętnie też prowadziła indywidualne rozmowy z uczestnikami Dziennego Domu „Senior –WIGOR” w Budach Głogowskich. Zarówno Pani Wiceminister, Pani Wojewoda jak również Pani Poseł były zainteresowane zajęciami prowadzonymi w ośrodku i słuchały opinii seniorów. Następnie obejrzały cały, przebudowany niedawno obiekt.

Wizyta była bogata w pozytywne emocje zarówno ze strony gości jak i uczestników.

Czujemy się zaszczyceni obecności tak ważnych gości w naszej społeczności lokalnej.

Post Author: Edyta Bajek