Mikołajem być !!!

W dniu 5 grudnia 2017 roku Pani Kierownik Dziennego Domu „ Senior – WIGOR” w Budach Głogowskich wybrała się do dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej w Budach Głogowskich prowadzonej przez MGOPS w Głogowie Małopolskim z „Mikołajkowym upominkiem”.

            Dzieci z radością i uśmiechem przyjęli prezenty Mikołajkowe.

Nic nie daje tyle radości jak uśmiech dziecka…

Post Author: Edyta Bajek