FRYZJERKA

W ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015- 2020 Edycja 2019 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior +” uczestnicy Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Budach Głogowskich mieli możliwość skorzystania z usług fryzjerskich

Post Author: Edyta Bajek