Nording walking

W ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021 -2025 edycja 2023 Moduł „II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego „Domu Senior +”/Klubu „Senior +”  uczestnicy Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Budach Głogowskich korzystają  z zajęć z fizjoterapeutką, które pobudzają uczestników do nowych aktywności ruchowych.

Jedną z wielu jest  Nordic Walking. To doskonały sposób aktywnego spędzania czasu dla osób w starszym wieku. Skłania do aktywności na świeżym powietrzu, daje możliwość wyjścia z domu a nawet nawiązania nowych znajomości.

Dodatkowo kijki poprawiają zmysł równowagi, więc nie trzeba obawiać się upadków, które są szczególnie groźne dla naszych seniorów.

Post Author: admin