PIELĘGNIARKA

W ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 – edycja 2019 nad zdrowiem uczestników Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Budach Głogowskich czuwa pielęgniarka. Prowadzi ona pogadanki związane z edukacją prozdrowotną i pierwszą pomocą przedmedyczną. Wykonuje m.in. pomiary ciśnienia oraz cukru seniorów.

Post Author: Edyta Bajek