RUSZYŁ PROJEKT „AKTYWNYM BYĆ”

Stowarzyszenie na rzecz osób starszych „Złota Jesień” przy współpracy
z Dziennym Domem „Senior-WIGOR” w Budach Głogowskich od lipca 2020 r. realizuje projekt „Aktywnym być” – zadanie z zakresu pomocy społecznej wynikające z „WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU POMOCY SPOŁECZNEJ NA LATA 2016-2023”.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach projektu planowane są działania związane ze wzbogaceniem oferty w zakresie aktywizacji i organizacji czasu wolnego seniorów takie jak:

  • Masaż;
  • Zajęcia treningu pamięci;
  • Zajęcia ogrodnicze;
  • Zajęcia muzyczne;
  • Zajęcia plastyczne;
  • Wyjazd do kina;
  • Wyjazd do teatru;
  • Zabawa andrzejkowa w ramach Ogólnopolskich Dni Seniora;
  • Mikołajki;
  • Wigilia.

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

Post Author: Edyta Bajek