RUSZYŁ PROJEKT „Z WIGOREM PRZEZ ŻYCIE”

Stowarzyszenie na rzecz osób starszych „Złota Jesień” przy współpracy
z Dziennym Domem „Senior-WIGOR” w Budach Głogowskich od lipca 2019 r. realizuje projekt „Z wigorem przez życie” – zadanie z zakresu pomocy społecznej wynikające z „WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU POMOCY SPOŁECZNEJ NA LATA 2016-2023”.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach projektu planowane są działania związane ze wzbogaceniem oferty w zakresie aktywizacji i organizacji czasu wolnego seniorów takie jak:

 • Masaż;
 • Fitness/zumba;
 • Zajęcia plastyczne;
 • Trening pamięci;
 • Zajęcia z logopedą/audiologiem;
 • Spotkanie integracyjne z seniorami;
 • Warsztaty garncarskie;
 • Wyjazd do kina;
 • Wyjazd do teatru;
 • Zabawa andrzejkowa w ramach Ogólnopolskich Dni Seniora;
 • Mikołajki;
 • Wigilia.

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

Post Author: Edyta Bajek