Samoobrona

Uczestnicy Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Niwiskich oraz uczestnicy Dziennego Domu „ Senior – WIGOR” w Budach Głogowskich wzięli udział w szkoleniu z zakresu samoobrony. W ramach realizacji zadania publicznego pt. „STOP przemocy wobec osób starszych” Cykl warsztatów profilaktycznych dla seniorów – realizowanego w ramach programu: Zadanie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikającej z „WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2014-2020”

Obecnie zajęcia odbywają się w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Zawadce.

Post Author: Edyta Bajek