Senior na drodze

W dniu 22 sierpnia 2018 roku Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy współpracy z Policją  w ramach akcji „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny” przeprowadziła  warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Niejednokrotnie sytuacja na drodze, natężenie ruchu oraz prędkość innych pojazdów przerasta ich możliwości, a jak wiemy z wiekiem zdolności psychomotoryczne słabną.

Podczas spotkania uświadamiane były seniorom kwestie najczęstszych błędów popełnianych przez osoby starsze podczas współuczestniczenia w ruchu drogowym. Tego typu akcje są potrzebne w celu podniesienia świadomości zagrożeń, na jakie narażona jest ta grupa osób.

Pojazdy seniorów-rowerzystów poddane zostały przeglądowi technicznemu, dokonano podstawowych napraw, uzupełniono brakujące obowiązkowe wyposażenie.

 

Post Author: Edyta Bajek