Spotkanie z poetą

W dniu 21 lutego Uczestnicy Dziennego Domu mogli posłuchać twórczości poety Pana Wiesława Zielińskiego. Tematem przewodnim była książka „Żart Pana Boga”. Spotkaniu towarzyszyły teksty czytane oraz pogadanka. W zbiorze wierszy poeta dzieli się swoim światopoglądem religijnym. Spotkanie poprowadziła Pani Anna Kopeć Dyrektor Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Głogowie Małopolskim. Dziękujemy.

Post Author: Edyta Bajek