Zajęcia muzyczne

W Dziennym Domu „Senior-WIGOR”  w Budach Głogowskich od września do listopada 2020 r. trwały zajęcia muzyczne zorganizowane przez Stowarzyszenie na rzecz osób starszych „Złota Jesień” w ramach projektu „Aktywnym być”. Zajęcia te łączyły w sobie śpiew, grę na instrumentach, ruch przy muzyce, przygotowywanie krótkich przedstawień.

 Zajęcia odbywały się w ramach projektu „Aktywnym być” – zadanie z zakresu pomocy społecznej wynikające z „WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU POMOCY SPOŁECZNEJ NA LATA 2016-2023”.

Post Author: admin