ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ

Zakończył się cykl zajęć z logopedą/audiologiem, który odbywał się od lipca w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w ramach projektu „Z wigorem przez życie” realizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz osób starszych „Złota Jesień”. Podczas spotkań seniorzy dowiedzieli się ciekawostek o funkcjonowaniu mózgu, aparatu mowy i słuchu. Teoria została poparta ciekawymi ćwiczeniami udoskonalającymi funkcje językowe (łamańce językowe), oddechowe (prawidłowe oddychanie), pamięciowe (zadania ćwiczące pamięć, sposoby rozwoju pamięci w domu). Na zajęciach poruszano także tematy związane z niedosłuchem, jego przyczynami i sposobami leczenia. Dokładnie przeanalizowano również działanie aparatów słuchowych. Za pomocą różnych ćwiczeń sprawdzono i doskonalono słuch seniorów.

Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Z wigorem przez życie” – zadanie z zakresu pomocy społecznej wynikające z „WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU POMOCY SPOŁECZNEJ NA LATA 2016-2023”.

Post Author: Edyta Bajek