Zapisy

Zasady przyjęcia

Z usług Dziennego Domu  mogą korzystać osoby zamieszkałe na terenie gminy Głogów Małopolski, które ukończyły  60 rok życia, w szczególności osoby:

  1. samotne,
  2. dotknięte problemem niepełnosprawności,
  3. chorobami wieku starczego,
  4. problemem ubóstwa,
  5. zagrożone wykluczeniem z życia społecznego, w tym osoby korzystające z pomocy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim, zwane dalej „seniorami”

O przyjęciu do Dziennego Domu decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnianie co najmniej jednego
z powyższych kryteriów.